Wie WIJ zijn

WIJ Dordrecht is een initiatief van Aafje, Buurtwerk Dordrecht en PZC locatie Crabbehove. WIJ Dordrecht zet d.m.v. getrainde vrijwilligers in op kwetsbare senioren in de wijken Crabbehof en Wielwijk. Dit met als doel om bewoners in hun kracht te zetten, te laten participeren, zich minder eenzaam te laten voelen en gezond te kunnen leven. Op termijn kan dit langdurige zorg of ondersteuning voorkomen. Concreet, mensen zijn met dit netwerk in staat om langer thuis te blijven wonen en de regie hierin te behouden.

Samen met de gemeente Dordrecht onderzoeken wij welke meetinstrumenten deze effecten kunnen objectiveren. 

Gesprekken hierover hebben inmiddels plaatsgevonden. U leest er meer over in dit document.

WerkWIJze

Het concept WIJ Dordrecht bestaat uit getrainde vrijwilligers die bereid zijn naar de kwetsbare bewoners te luisteren en hulp te bieden/ ondersteunen bij wat de wijkbewoner belangrijk vindt. Deze vrijwilligers zijn over het algemeen ook kwetsbaar (geweest), maar hebben de tools om deze ervaringsdeskundigheid in te zetten om anderen te helpen. Deze vrijwilligers vinden steun bij elkaar in de vrijwilligers ondersteuningsgroep waar intervisie en supervisie op de agenda staan (onderdeel van project). 

De vrijwilligerspool wordt ondersteund, getraind en gecoacht door een multidisciplinair team van professionals, bestaande uit: huisarts, ass. fysiotherapeut van PZC Dordrecht, participatiecoördinator van Aafje en een wijkcoördinator van Buurtwerk Dordrecht.

Iedere organisatie of burger kan melden dat zij eenzame kwetsbare senioren kennen. Met deze senioren wordt contact opgenomen door een professional van WIJ Dordrecht (participatie coördinator of wijkcoördinator. Deze kijkt met de wijkbewoner wat er nodig is en/of wat hij/ zij kan bijdragen. In eerste instantie kijkt men of vrijwilligersinzet bijdraagt en als dit tekort schiet wordt ondersteuning van professionals ingezet. 

De vrijwilligers, die zelf in de wijken woonachtig zijn, krijgen voordat ze starten met hun werkzaamheden intensieve training om signalen bij senioren tijdig te herkennen.

Ragna Bottse
Projectcoördinator

Fyetta Damwijk
Projectcoördinator

Diensten

Maatjesproject

Heeft u een maatje nodig? Wij maken graag een juiste match met een vrijwilliger. U kunt een aanvraag doen door een email te sturen naar: wijdordrecht@gmail.com.

Beweeggroepen

Bewegen is gezond! Wij proberen senioren op verschillende wijze te ondersteunen met bewegen. Dit onder toezicht van een beweegagoog. Dit is voor iedereen en ieder niveau. Leuk weetje, wij hebben een duo fiets in ons bezit!

Bewegen en sociale ontmoeting

Met elkaar bewegen en tegelijk contacten op doen is de insteek van Bewegen & sociale ontmoeting. Een paar keer per week wordt dit georganiseerd op diverse locaties.

Koken voor senioren en junioren

Een project wat zojuist is opgestart is Koken voor senioren & junioren. Het idee is om oude vertrouwde recepten om te toveren in een hedendaags jasje. De samenwerking tussen senioren en junioren staat hierbij centraal.

WIJ zoeken vrijwilligers

Bij WIJ Dordrecht zijn we altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.

Zet jij senioren in hun kracht?
Meld je aan via: wijdordrecht@gmail.com.

WIJ Dordrecht in actie

Bekijk alle foto’s en activiteiten op onze Facebook pagina.

Contact

Wanneer u een gesprek wilt over wat WIJ Dordrecht voor u kan betekenen, neem dan contact op via wijdordrecht@gmail.com.

Wielwijk

Projectcoördinator
Ragna Bottse
06-52 89 51 24

 

Crabbehof

Projectcoördinator
Fyetta Damwijk
06-46 64 24 91

Copyright © 2024 | Wij Dordrecht | Privacyverklaring